بانک رفاه رتبه اول تراکنش در بین بانک های عضو شتاب را کسب کرد

مشتریان این بانک در شهریور ماه سالجاری حدود ۲۱ میلیون و ۵۳۳ هزار تراکنش‌ شتابی انجام دادند که از این تعداد ۲۱ میلیون و ۲۸۵ هزار تراکنش موفق بوده است. این گزارش حاکی است تعداد تراکنش های ناموفق بانک رفاه در مقایسه با تراکنش های موافق ناچیز بوده و هزینه ای برای بانک نداشته است […]

مشتریان این بانک در شهریور ماه سالجاری حدود ۲۱ میلیون و ۵۳۳ هزار تراکنش‌ شتابی انجام دادند که از این تعداد ۲۱ میلیون و ۲۸۵ هزار تراکنش موفق بوده است.

این گزارش حاکی است تعداد تراکنش های ناموفق بانک رفاه در مقایسه با تراکنش های موافق ناچیز بوده و هزینه ای برای بانک نداشته است و از این جهت بانک رفاه بهترین عملکرد را در بین کلیه بانک های عضو شتاب داشته است.

گفتنی است این رقم در مقطع زمانی مشابه در سال۹۰، ۱۵ میلیون و ۳۶۱ هزار تراکنش بوده که این میزان رشد حاکی از ۳۹ درصد افزایش تعداد تراکنش ها و استقبال مشتریان از خدمات این بانک است.

۸ دی ۱۳۹۱ |
KHAMENEI