کامران باقری لنکرانی دبیر جبه پایداری در شیراز شد

… با تشکیل جبهه پایداری انقلاب اسلامی در استان فارس، کامران باقری لنکرانی هدایت این جبهه را بر عهده گرفت… به گزارش شیرازنا در همایش جبهه پایدار انقلاب اسلامی استان فارس که بعد از ظهر پنج شنبه در شیراز برگزار شد، لنکرانی به عنوان نماینده این جبهه در استان فارس معرفی شد.

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/38385.jpg

با تشکیل جبهه پایداری انقلاب اسلامی در استان فارس، کامران باقری لنکرانی هدایت این جبهه را بر عهده گرفت…

به گزارش شیرازنا در همایش جبهه پایدار انقلاب اسلامی استان فارس که بعد از ظهر پنج شنبه در شیراز برگزار شد، لنکرانی به عنوان نماینده این جبهه در استان فارس معرفی شد.

۸ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI