مهدی خزعلی از ایران فرار کرد

… مهدی خزعلی بالاخره از ایران گریخت مهدی خزعلی، از فعالان جریان فتنه از ایران گریخت. او پرونده های مفتوح بسیاری در مراجع قضایی و امنیتی دارد. خزعلی طی چند روز گذشته برای پاسخ به برخی اتهامات انتسابی، به دادگاه احضار شده بود. به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، او به دلیل مواضع تند و ضدانقلابی […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/10/u1uegaakvailsd9tvy15.jpg

مهدی خزعلی بالاخره از ایران گریخت

مهدی خزعلی، از فعالان جریان فتنه از ایران گریخت. او پرونده های مفتوح بسیاری در مراجع قضایی و امنیتی دارد. خزعلی طی چند روز گذشته برای پاسخ به برخی اتهامات انتسابی، به دادگاه احضار شده بود.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، او به دلیل مواضع تند و ضدانقلابی اش سال هاست که از سوی خانواده خود طرد شده است. خزعلی که پس از انتخابات، بر شدت حملات رسانه ای خود علیه نظام افزوده بود اواخر مرداد ماه امسال، پس از یک ماه بازداشت، با قید وثیقه از زندان مرخص شده بود.

خزعلی با خروج مخفیانه از ایران، خود را محاکمه و پاسخگویی به اتهامات عدیده اش فراری داد.

۸ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI