فرهاد مجیدی بالاخره برای ثبت قرار داد راضی شد

به گزارش گل این ستاره استقلال که به دلیل مخالفت برخی هواداران ناصرحجازی و برخوردشان نسبت به حضور در استقلال دودل شده بود ، در نهایت تصمیم گرفت شنبه با استقلال ثبت کند. بیش بینی می شود اولین تمرین آبی ها با حضور او بعد از بازی گهر رنگ و بوی خاصی بگیرد.

به گزارش گل این ستاره استقلال که به دلیل مخالفت برخی هواداران ناصرحجازی و برخوردشان نسبت به حضور در استقلال دودل شده بود ، در نهایت تصمیم گرفت شنبه با استقلال ثبت کند.

بیش بینی می شود اولین تمرین آبی ها با حضور او بعد از بازی گهر رنگ و بوی خاصی بگیرد.

۱ دی ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI