گاف جالب سریال ستایش+تصویر

… آیا در زمان بعد از جنگ ماهواره یا خودرو دوگانه سوز بود ؟

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/1thstxiyqjxrz68z0l.jpg

http://maadweb.com/wp-content/plugins/dynpicwatermark/DynPicWaterMark_ImageViewer.php?position=NN&path=2011/09/1315669501_sooti-serial-setayesh.jpg

آیا در زمان بعد از جنگ ماهواره یا خودرو دوگانه سوز بود ؟

۷ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :دانیال

ماهواره که بوده بابا، ولی به این شکل دیجیتالش نبوده.

نويسنده ديدگاه :hale

khube aval filmeshuno bebinan bad bara mardom pakhsh konan ta zaye nashan

KHAMENEI