طالبانی برای ادامه معالجات به آلمان می‌رود

دکتر “نجم الدین کریم” استاندار کرکوک و رئیس تیم پزشکان معالج طالبانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد اعلام کرد: وضعیت سلامتی رئیس جمهور عراق در حد مطلوب و رضایت بخشی قرار دارد و دورە درمان گام بە گام در حال اجرا است. وی افزود: تیم پزشکان طالبانی صبح امروز تشخیص دادند ، […]

دکتر “نجم الدین کریم” استاندار کرکوک و رئیس تیم پزشکان معالج طالبانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد اعلام کرد: وضعیت سلامتی رئیس جمهور عراق در حد مطلوب و رضایت بخشی قرار دارد و دورە درمان گام بە گام در حال اجرا است.

وی افزود: تیم پزشکان طالبانی صبح امروز تشخیص دادند ، رئیس جمهور عراق برای تکمیل دورە معالجە خود راهی آلمان شود ؛ بنابراین فردا وی از طریق فرودگاە بغداد با هواپیمایی اختصاصی راهی برلین خواهد شد.

استاندار کرکوک با اشارە بە اینکە هم اکنون طالبانی می‌تواند با هواپیما مسافرت کند ، گفت: پیش از این توانایی مسافرت با هواپیما را نداشت اما اکنون وی قادر است این سفر را انجام دهد.

طالبانی ٧٩ سالە رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق در سال ٢٠٠٥ پس از ٦٠سال تلاش و مبارزە رئیس جمهور عراق شد.

وی روز دوشنبە دچار عارضە سکتە مغزی شد و راهی بیمارستان شد.

۲۹ آذر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI