مانوئل ژوزه از باشگاه پرسپولیس شکایت کرد

مانوئل ژوزه از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حالی که مذاکرات رویانیان و ژوزه برای قطع همکاری همچنان ادامه دارد، مربی پرتغالی از این وضعیت راضی نیست و به این دلیل که نتوانسته تاکنون برای دریافت پولش با مدیران باشگاه با توافق برسد به فیفا شکایت کرده است.

مانوئل ژوزه از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حالی که مذاکرات رویانیان و ژوزه برای قطع همکاری همچنان ادامه دارد، مربی پرتغالی از این وضعیت راضی نیست و به این دلیل که نتوانسته تاکنون برای دریافت پولش با مدیران باشگاه با توافق برسد به فیفا شکایت کرده است.

۲۹ آذر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI