تصویری از گروهک تروریستی مجاهدین در سال ۶۰:ما بیشماریم!

… تصویر زیر مربوط است به صفحه ۹شماره ۱۱۶ نشریه مجاهد (ارگان رسمی فرقه رجوی) که در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۶۰ منتشر شده است و در آن شعری درج شده با نام و تیتر:ما بی شمارانیم! شعاری مانند این در فتنه ۸۸ از زبان طرفداران جنبش سبز بیرون می آمد…پوستر بالا مربوط به این جنبش […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/4ivst6yx915e1d8mbvx2.jpg

تصویر زیر مربوط است به صفحه ۹شماره ۱۱۶ نشریه مجاهد (ارگان رسمی فرقه رجوی) که در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۶۰ منتشر شده است و در آن شعری درج شده با نام و تیتر:ما بی شمارانیم!

شعاری مانند این در فتنه ۸۸ از زبان طرفداران جنبش سبز بیرون می آمد…پوستر بالا مربوط به این جنبش جلبکی است…

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/294880411_orig.jpg

( برای مشاهده تصویر در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید )

۶ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI