جدید ترین قیمت سکه، طلا و ارز در ۲۳ آذر

فارس تاریخ :     ۹۱/۰۹/۲۳ ۵۳۲۸۰۰۰ طلا بازار تهران ۱۷۱۴٫۹ اونس طلا ۳۳٫۶۸ نقره ۱۲۰۴۰۰۰۰ سکه طرح قدیم ۱۲۱۴۰۰۰۰ سکه طرح جدید ۶۰۶۰۰۰۰ نیم سکه ۳۱۰۰۰۰۰ ربع سکه ۱۲۳۰۴۳۵ گرم ۱۸ عیار ۱۹۰۰۰۰۰ سکه گرمی  

فارس

تاریخ :     ۹۱/۰۹/۲۳
۵۳۲۸۰۰۰ طلا بازار تهران
۱۷۱۴٫۹ اونس طلا
۳۳٫۶۸ نقره
۱۲۰۴۰۰۰۰ سکه طرح قدیم
۱۲۱۴۰۰۰۰ سکه طرح جدید
۶۰۶۰۰۰۰ نیم سکه
۳۱۰۰۰۰۰ ربع سکه
۱۲۳۰۴۳۵ گرم ۱۸ عیار
۱۹۰۰۰۰۰ سکه گرمی

 

۲۳ آذر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI