بازنشستگی پیش از موعد دیگر امکان پذیر نیست

بازنشستگی پیش از موعد متوقف شد بازنشستگی پیش از موعد پس از ۲۵ سال کار، از مصوبات قانون بودجه ۹۰ است که از ابتدای امسال هنوز اجرایی نشده است. به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس طرحی یک فوریتی امروز ارائه دادند تا بار مالی آن را بهرنحوی تامین کنند. محمدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا از طراحان […]

بازنشستگی پیش از موعد متوقف شد

بازنشستگی پیش از موعد پس از ۲۵ سال کار، از مصوبات قانون بودجه ۹۰ است که از ابتدای امسال هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس طرحی یک فوریتی امروز ارائه دادند تا بار مالی آن را بهرنحوی تامین کنند. محمدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا از طراحان این طرح بود که گفت: عدم اجرای این بند از قانون بودجه به دلیل عدم تامین بار مالی آن بوده است که در این طرح به دولت اجازه داده​ایم از واگذاری سهام شرکت​های دولتی، این بودجه را تامین کند.

وی با تاکید بر اینکه قانون نباید روی زمین بماند و باید اجرا شود، ادامه داد: جوانان تحصیل کرده پا به رکاب آماده جذب هستند و دولت برای ایجاد دو میلیون و نیم شغل وعده داده شده باید این کار را بکند.

اما بهمن محمدیاری نماینده تالش معتقد بود که این منبع مالی قابل تحقق نیست و باید خود دولت را ملزم به ارائه لایحه​ای برای تامین بار مالی کرد تا قانون بازنشستگی پیش از موعد اجرایی شود.

محمد دهقان عضو هیات رئیسه هم در تذکری گفت که چون محتوای این طرح، متمم بودجه است مطابق قانون باید از طریق لایحه​ای به مجلس ارائه شود نه اینکه نمایندگان طرح بدهند.

با وجود این تذکر برای این طرح رای گیری شد ولی یک فوریت آن رای نیاور و به شکل عادی در دستور کار قرار گرفت.

۵ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI