پاسخ موسوي خوئيني ها به پيشنهاد نامزدي خاتمي

کیهان؛ گروهك نزديك به حزب مشاركت خبر داد كه خاتمي و موسوي خوئيني ها در محافل خصوصي، نامزدي خاتمي را بازي دو سر باخت ارزيابي كرده و از بن بست غيرقابل عبور خود خبر داده اند. پايگاه اينترنتي گروهك ملي-مذهبي در خبري نوشت: مجمع محققين و مدرسين قم (طيف متمايل به اصلاح طلبان) درباره انتخابات […]

کیهان؛ گروهك نزديك به حزب مشاركت خبر داد كه خاتمي و موسوي خوئيني ها در محافل خصوصي، نامزدي خاتمي را بازي دو سر باخت ارزيابي كرده و از بن بست غيرقابل عبور خود خبر داده اند.
پايگاه اينترنتي گروهك ملي-مذهبي در خبري نوشت: مجمع محققين و مدرسين قم (طيف متمايل به اصلاح طلبان) درباره انتخابات رياست جمهوري به اين تحليل رسيده اند كه بهترين برخورد با انتخابات، نامزدي آقاي خاتمي است. اگر وي تأييد صلاحيت شود، اصلاح طلبان پيروز انتخابات خواهند بود و اگر تأييد نشود اصلاح طلبان از فضاي انتخاباتي بهره خودشان را برده اند.
اين گزارش مي افزايد: آنها اين نظر را با جمعي از اعضاي مجمع روحانيون مبارز تهران مطرح مي كنند اما سيد محمد موسوي خوئيني ها به شدت با اين نظر مخالفت مي كند و مي گويد كه آن ها به تبعات تصميم شان توجه نكرده اند، چرا كه اگر آقاي خاتمي رد صلاحيت شود آن ها چه خواهند كرد؟ مي ايستند و اعتراض مي كنند؟ اگر چنين كنند يعني با حكومت درگير شده اند. بدين ترتيب فضا را راديكال مي كنند. اما آن ها قطعاً چنين نخواهند كرد و مجبورند سكوت كنند. بدين ترتيب آبروي خودشان مي رود.
اين رسانه گروهكي همچنين خبر داد: خاتمي نيز با نظر آنان مخالفت كرده و گفته است ما نمي توانيم روشي را انتخاب كنيم كه نتيجه اش دعوا و بحران است. اعلام نامزدي يك نفر و بعد رد صلاحيت شدن اش و اعتراض و مخالفت با آن يعني اعلان جنگ به حكومت. اگر هم تأييد شويم و پيروز انتخابات هم بشويم با اين وضع و با ادامه اين سياست ها چه كار مي توانيم بكنيم و چه مشكلي را مي توانيم حل كنيم.

۱۸ آذر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI