رئیس فدراسیون تیر و کمان ایران بازداشت شد + تصویر

ایسنا گزارش داد : کریم صفایی رییس برکنار شده فدراسیون تیروکمان به دلیل برخی اتهام‌های مطرح شده دو روز است که توسط نهادهای نظارتی بازداشت شده است. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

ایسنا گزارش داد : کریم صفایی رییس برکنار شده فدراسیون تیروکمان به دلیل برخی اتهام‌های مطرح شده دو روز است که توسط نهادهای نظارتی بازداشت شده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

۸ آذر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI