درگیری طرفداران مرسی با مخالفان وی

واحدمرکزی خبر:یک خبرنگار مصری امروز یکشنبه اعلام کرد خبرنگاران حامی و مخالفان جبهه اخوان المسلمین امروز در جلسه فوری اتحادیه بررسی بحران در خصوص تصمیمات اخیر محمد مرسی رئیس جمهور این کشور، با یکدیگر درگیر شدند. به گفته یکی از خبرنگاران حاضر در صحنه، حامیان جبهه اخوان المسلمین معتقد بودند که تعداد اعضای شرکت کننده […]

واحدمرکزی خبر:یک خبرنگار مصری امروز یکشنبه اعلام کرد خبرنگاران حامی و مخالفان جبهه اخوان المسلمین امروز در جلسه فوری اتحادیه بررسی بحران در خصوص تصمیمات اخیر محمد مرسی رئیس جمهور این کشور، با یکدیگر درگیر شدند.

به گفته یکی از خبرنگاران حاضر در صحنه، حامیان جبهه اخوان المسلمین معتقد بودند که تعداد اعضای شرکت کننده برای تشکیل جلسه کافی نبوده است. این مسئله مباحثات را بر سر تخصصی بودن جلسه تشدید کرد و جلسه به مجادله کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، در پی تشدید درگیریها میان خبرنگاران عده ای از آنها همچنین شعار «مردم خواستار سقوط اخوان المسلمین هستند» سر دادند.

۵ آذر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI