شروع دور جدید کاهش قیمت ارز از ساعاتی پیش

باشگاه خبرنگاران: بر این اساس جدول فعلی قیمت در بازار ارز بدین شرح است: دلار، فروش ۲۸۸۰ تومان، خرید ۲۷۸۰ تومان یورو، فروش ۳۸۲۰ تومان، خرید ۳۷۰۰ تومان پوند انگلیس، فروش ۵۰۰۰ تومان، خرید۴۸۰۰ تومان درهم امارات، فروش ۸۳۰ تومان، خرید ۷۷۰ تومان لیر ترکیه، فروش ۱۴۰۰ تومان، خرید ۱۳۵۰ تومان همچنین قیمت سکه تمام […]

باشگاه خبرنگاران: بر این اساس جدول فعلی قیمت در بازار ارز بدین شرح است:

دلار، فروش ۲۸۸۰ تومان، خرید ۲۷۸۰ تومان

یورو، فروش ۳۸۲۰ تومان، خرید ۳۷۰۰ تومان

پوند انگلیس، فروش ۵۰۰۰ تومان، خرید۴۸۰۰ تومان

درهم امارات، فروش ۸۳۰ تومان، خرید ۷۷۰ تومان

لیر ترکیه، فروش ۱۴۰۰ تومان، خرید ۱۳۵۰ تومان

همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، درحال حاضر برای فروش یک میلیون و صد و هشتاد هزار تومان و خرید یک میلیون و صد و چهل هزار تومان

تمام بهار طرح قدیم یک میلیون و صد و هفتاد هزار تومان و خرید یک میلیون و صد و سی هزار تومان

نیم سکه برای فروش پانصد و نود هزار تومان و برای خرید پانصد و شصت و پنج هزار تومان

ربع سکه فروش سیصد هزار تومان و خرید دویست و نود هزار تومان است.

۴ آذر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI