چیزی را به عنوان جریان انحرافی نمیشناسیم !

سخنگوی شورای نگهبان در یک گفت‌وگوی تفصیلی با مهر با بیان اینکه ما به‌عنوان جریان انحرافی کسی را نمی‌شناسیم، خاطرنشان کرده: نظراتی را برخی افراد در رسانه‌ها به‌عنوان جریان انحرافی مطرح می‌کنند، اما به نظر می‌رسد آنها نه جریان هستند و نه گروه. ممکن است یک حرفی زده باشند و یا رفتاری داشته باشند! وی […]

سخنگوی شورای نگهبان در یک گفت‌وگوی تفصیلی با مهر با بیان اینکه ما به‌عنوان جریان انحرافی کسی را نمی‌شناسیم، خاطرنشان کرده: نظراتی را برخی افراد در رسانه‌ها به‌عنوان جریان انحرافی مطرح می‌کنند، اما به نظر می‌رسد آنها نه جریان هستند و نه گروه. ممکن است یک حرفی زده باشند و یا رفتاری داشته باشند!

وی در پاسخ به این سؤال که آیا شورای نگهبان این جریان را رصد کرده تا شاخص‌های آن را در بررسی‌ صلاحیت‌های نامزد لحاظ کند، تأکید کرده: آنها جدای از بقیه افراد و گروه‌ها نیستند.

ملاک برای ما رفتار و گفتار افراد است. اگر خلاف قانون اساسی باشد، فرقی نمی‌کند چه کسی باشد، مانع از ورودشان می‌شویم. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درخصوص اصلاح قانون انتخابات در مجلس، با بیان اینکه رایزنی میان مجلس و شورای نگهبان در این خصوص نبوده است، خاطرنشان می‌کند: شورای نگهبان نظرش این است که همان اصل ۱۱۵ کافی است، چرا که تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بر عهده اعضای شورای نگهبان است و نباید در آن تغییری ایجاد شود!کدخدایی همچنین با بیان اینکه شرط‌گذاری اصلاح‌طلبان خیلی بی‌معناست تصریح کرده: اینکه هر دفعه بخواهند شرطی را برای نظام بگذارند، ما هم عطایش را به لقایش می‌بخشیم و به آنها می‌گوییم خداحافظ و زحمتی به خودتان ندهید تا برای نظام شرط‌گذاری کنید.

ما که نباید از نظام طلبکار باشیم، بلکه نظام از ما طلبکار است!وی در ادامه تأکید کرده: شورای نگهبان خط قرمزش قانون اساسی و رهبری و نظام است و غیر از اینها خط قرمز دیگری نمی‌شناسد!

۴ آذر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI