صحبت های آیت الله خامنه ای درباره طرح سوال از رئیس جمهور

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از سایت Khamenei.ir : رهبر معظم انقلاب در دیدار بسیجیان: طرح سوال از رییس جمهور تا اینجا كار مثبتی بود،هم نشان دهنده احساس مسئولیت مجلس و هم آمادگی مسئولان دولتی برای پاسخگویی است،اما ادامه این كار آن چیزی است كه دشمن میخواهد،از نمایندگان محترم، تقاضا میكنیم از اینجا به بعد […]

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از سایت Khamenei.ir : رهبر معظم انقلاب در دیدار بسیجیان: طرح سوال از رییس جمهور تا اینجا كار مثبتی بود،هم نشان دهنده احساس مسئولیت مجلس و هم آمادگی مسئولان دولتی برای پاسخگویی است،اما ادامه این كار آن چیزی است كه دشمن میخواهد،از نمایندگان محترم، تقاضا میكنیم از اینجا به بعد ادامه ندهند.

۱ آذر ۱۳۹۱ |
KHAMENEI