دانلود سخنراني تصویری رائفي پور در دانشگاه آذربايجان

… بخش اول: فراماسونری قسمت اول از آپارات (۹۵ مگابایت) یا فورشیرد (۶۶ مگابایت) قسمت دوم از آپارات (۴۷ مگابایت) یا فورشیرد (۳۲ مگابایت) بخش دوم: عبرتهای بنی اسراییل قسمت یک از آپارات (۵۱ مگابایت) یا فورشیرد (۳۵ مگابایت) قسمت دو از آپارات (۵۱ مگابایت) یا فورشیرد (۳۵ مگابایت) قسمت سه از آپارات (۵۱ مگابایت) […]

بخش اول: فراماسونری

قسمت اول از آپارات (۹۵ مگابایت) یا فورشیرد (۶۶ مگابایت)

قسمت دوم از آپارات (۴۷ مگابایت) یا فورشیرد (۳۲ مگابایت)

بخش دوم: عبرتهای بنی اسراییل

قسمت یک از آپارات (۵۱ مگابایت) یا فورشیرد (۳۵ مگابایت)

قسمت دو از آپارات (۵۱ مگابایت) یا فورشیرد (۳۵ مگابایت)

قسمت سه از آپارات (۵۱ مگابایت) یا فورشیرد (۳۵ مگابایت)

قسمت چهار از آپارات (۱۳ مگابایت) یا فورشیرد (۹ مگابایت)

=========================================

دانلود با كيفيت پايين

دانلود با لينك مستقيم

دانلود قسمت اول: {لينك مستقيم} حجم ۸۰ مگابايت

دانلود قسمت دوم:{لينك مستقيم} حجم ۴۳ مگابايت

دانلود قسمت سوم :{لينك مستقيم} حجم ۴۳ مگابايت

با تشكر فراوان از گروه اينترنتي مشكان

دانلود از مديا فاير

دانلود  قسمت اول: {دانلود از مديا فاير} حجم ۸۰ مگابايت

دانلود  قسمت دوم: {دانلود از مديا فاير} حجم ۴۳ مگابايت

دانلود  قسمت سوم: {دانلود از مديا فاير} حجم ۴۳ مگابايت

منبع: مجتبي آخوندي و آنتی۶۶۶

بر چسب ها
۴ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :محسن

پس لینک صوتی کجاست؟!

KHAMENEI