بحران اقتصادی فرانسه تا سال ۲۰۱۵

به گزارش فارس، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه CSA برای شبکه رادیویی RTL نشان می‌دهد، یک فرانسوی از هر دو نفر بر این عقیده است که بحران اقتصادی حاکم بر فرانسه تا سال ۲۰۱۵ طول خواهد کشید. این در حالیست که بر اساس همین نظرسنجی، شمار زیادی از مردم فرانسه نیز بر این باورند که اقدامات […]

به گزارش فارس، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه CSA برای شبکه رادیویی RTL نشان می‌دهد، یک فرانسوی از هر دو نفر بر این عقیده است که بحران اقتصادی حاکم بر فرانسه تا سال ۲۰۱۵ طول خواهد کشید.

این در حالیست که بر اساس همین نظرسنجی، شمار زیادی از مردم فرانسه نیز بر این باورند که اقدامات دولت به اوضاع اقتصادی کشور آسیب می‌زند.

از سوی دیگر ۲ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این پرسش که «چه زمانی فرانسه از بحران اقتصادی خارج خواهد شد؟» اعلام کردند که این اتفاق در سال ۲۰۱۳ خواهد افتاد.

حال آنکه یک سوم آنها معتقد بودند که این اتفاق در سال ۲۰۱۴ یا ۲۰۱۵ خواهد افتاد.

۳۰ آبان ۱۳۹۱ |
KHAMENEI