صادرات بيش از ۱۰ هزار تن خرما به خارج از كشور

ندرعباس – خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: رئيس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان از صادرات بيش از ۱۰ هزار تن خرما به خارج از كشور خبر داد و گفت: با پايان يافتن كار برداشت خرما در اين استان، ميزان توليد اين محصول حدود ۱۵۰ هزار تن برآورد مي‌شود كه شامل ارقام مختلف خرما است. صالحي، در نشست […]

ندرعباس – خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: رئيس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان از صادرات بيش از ۱۰ هزار تن خرما به خارج از كشور خبر داد و گفت: با پايان يافتن كار برداشت خرما در اين استان، ميزان توليد اين محصول حدود ۱۵۰ هزار تن برآورد مي‌شود كه شامل ارقام مختلف خرما است.

صالحي، در نشست مطبوعاتي افزود: سطح زير كشت نخيلات استان هرمزگان ۳۶ هزار هكتار است كه از اين سطح ۴۱ درصد ارقام درجه يك و ۳۹ درصد ارقام درجه دو را شامل مي‌شود. رئيس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان بيان كرد: هر ساله كار برداشت خرما در هرمزگان پنج ماه است كه از نيمه دوم خرداد ماه با برداشت ارقام زودرس مانند آل‌مهتري شروع شده و اواخر آبانماه با برداشت رقم پيارم و هليلي پايان مي‌يابد.
صالحي با اشاره به اينكه بيشترين سطح زير كشت خرماي استان به شهرستان ميناب با حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ هكتار اختصاص دارد بيان كرد: اين شهرستان با توليد نزديك به ۵۲ هزار تن و رودان با توليد هشت هزار و ۲۷۰ هكتار و شهرستان حاجي آباد با چهار هزار و ۱۸۷ هكتار در رتبه‌هاي اول تا سوم برداشت خرما قرار دارند. وي بيان كرد: بيش از ۱۰ هزار تن خرما به كشورهاي آسياي ميانه، مالزي، روسيه، امارات متحده عربي و برخي از كشورهاي اروپايي صادر شده است.

۲۹ آبان ۱۳۹۱ |
KHAMENEI