نمادهای ایلومناتی و فراماسونری در کارتون آرتور

شاید خیلی از دوستان کارتون آرتور یادشون باشه ، کارتونی که فکر کنم در عصرهای هر روز از شبکه یک پخش میشد ….شاید آن زمان که در حال دیدن این برنامه بودیم بسیـــــــــار لذت میبردیم (شاید میبردم) اما اکنون با خواندن این پســــــــت موج نفرت شما از این نوع کارتون شدیدتر و سعی پاک کردن […]

http://images.townnews.com/thereporteronline.com/content/articles/2009/02/03/life/doc4988429a7ad35453550692.jpg

شاید خیلی از دوستان کارتون آرتور یادشون باشه ، کارتونی که فکر کنم در عصرهای هر روز از شبکه یک پخش میشد ….شاید آن زمان که در حال دیدن این برنامه بودیم بسیـــــــــار لذت میبردیم (شاید میبردم) اما اکنون با خواندن این پســــــــت موج نفرت شما از این نوع کارتون شدیدتر و سعی پاک کردن این خاطره ی مایونی برای بار دیگر از ذهن و فکر خود باشید…به ادامه مطلب بروید….

متاســــــفانه این کارتون ماسونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده و تماما در حال انتقال برنامه زندگی غربی و پیاده سازی افکار آنها است با بررسی کمی از این فیلم متوجه این نمادها شدین و وجود این نمادها در این فیلم ها خود حاکی از فراماسونی بودن این فیلم ها میدهد….

به این نمادها دقت کنید و ببینید که چگونه برای کودکان ما طراحی شده است !!!

http://207.195.217.85/jewelry/2256g-pyramid-eye-amulet.jpg

عکس اول :در این عکس بالای دست کاراکتری در در دستش ساعت قرار دارد و کنار تلــــــفن شما نماد هرم و چشم جهان بین را میبینید…

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/Arthur%201.jpg

عکس دوم :میبینید که در بالای تخت نماد چشم جهان بین و هرم احاطه بر اطراف دارد وجود این نماد در آنجا به چه دلیل است؟

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/Arthur%202.jpg

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/Arthur%203.jpg

عکس سوم :باز همان نماد هرم و چشم جهان بین رو میبینید کهبالای تخت به صورتی آویزان است

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2012/03/Arthur%204.jpg

http://library.thinkquest.org/05aug/00158/images/allseeingeye.jpg

متوجه شدید که یک کارتون به چه سادگی با افکار شما بازی میکند وجود این نماد هم در این فیلم حاکی از احاطه دستگاه فراماسونری بر عرصه رسانه ها هست و با این نمادها بدون شک سعی در القای فکر فراماسون خود به ما است….

۱۳ شهریور ۱۳۸۹ |
KHAMENEI