خطرناک ترین ورزش های جهان معرفی شدند

راگبي و لاکروس که ورزش های پر تنش و درگیری هستند در هر ۱۰۰۰ ساعت قریب به ۳۰ صدمه دارند و همین قضیه آنها را در صدر جدول ورزش های پر خطر قرارمی دهد. بسکتبال و اسکواش با ۱۴ صدمه در ۱۰۰۰ ساعت از جمله ورزش های پر خطر می باشند. ورزش دو و ایروبیک […]

راگبي و لاکروس که ورزش های پر تنش و درگیری هستند در هر ۱۰۰۰ ساعت قریب به ۳۰ صدمه دارند و همین قضیه آنها را در صدر جدول ورزش های پر خطر قرارمی دهد.

بسکتبال و اسکواش با ۱۴ صدمه در ۱۰۰۰ ساعت از جمله ورزش های پر خطر می باشند.

ورزش دو و ایروبیک هم با ۱۱ صدمه در ۱۰۰۰ ساعت ازجمله ورزش های پر خطر هستند.

ورزش های پر خطر اصولا به آن دسته از ورزش هایی تلقی می شود که در هر ۱۰۰۰ ساعت بیش از ۵ صدمه داشته باشند./مح

۲۹ آبان ۱۳۹۱ |
KHAMENEI