کلیپی که اسرائیل برای موشک ایرانی فجر۵ ساخت + فیلم

ارتش رژیم صهیونیستی با نمایش یک آگهی اعلام کرد بیش از ۳ میلیون اسرائیلی با موشک ایرانی فجر در معرض تهدید قرار گرفته اند. … دریافت

ارتش رژیم صهیونیستی با نمایش یک آگهی اعلام کرد بیش از ۳ میلیون اسرائیلی با موشک ایرانی فجر در معرض تهدید قرار گرفته اند.

دریافت

۲۹ آبان ۱۳۹۱ |
KHAMENEI