موشک ایرانی بر روی خانه رئيس ستاد مشترك ارتش اسراييل

شبکه المیادین در خبری فروش اعلام کرد : موشک فجر۵ ایرانی که توانست از گنبد آهنی اسرائیل عبور کند،تکه تکه شده و قسمتهايى از موشك فجر ٥ به خانه رئيس ستاد مشترك ارتش اسراييل “بنى گانتس ” در ” گوش دان ” اصابت کرده است …

شبکه المیادین در خبری فروش اعلام کرد : موشک فجر۵ ایرانی که توانست از گنبد آهنی اسرائیل عبور کند،تکه تکه شده و قسمتهايى از موشك فجر ٥ به خانه رئيس ستاد مشترك ارتش اسراييل “بنى گانتس ” در ” گوش دان ” اصابت کرده است …

۲۹ آبان ۱۳۹۱ |
KHAMENEI