حمله موشکی به کشتی های جنگی اسرائیلی

شبکه خبری المیادین روز یکشنبه اعلام کرد، گردان‏های القسام با پنج فروند موشک، کشتی‏های جنگی اسرائیلی را هدف قرار دادند.

شبکه خبری المیادین روز یکشنبه اعلام کرد، گردان‏های القسام با پنج فروند موشک، کشتی‏های جنگی اسرائیلی را هدف قرار دادند.

۲۸ آبان ۱۳۹۱ |
KHAMENEI