گزارش تصویری/چتربازی یگان هوابرد سپاه پاسداران

… عکس: چتربازی یگان هوابرد سپاه پاسداران

عکس: چتربازی یگان هوابرد سپاه پاسداران

۴ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI