ایران در روز چقدر نفت تولید میکند ؟

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، گفت: ظرفیت تولید نفت کشور تا سال ۲۰۱۵ میلادی به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز می رسد. ˈبه گزارش ایرنا، محسن خجسته مهرˈظرفیت کنونی تولید نفت ، گاز و میعانات گازی کشور را به ترتیب روزانه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌، ۶۷۰ […]

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، گفت: ظرفیت تولید نفت کشور تا سال ۲۰۱۵ میلادی به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز می رسد.

ˈبه گزارش ایرنا، محسن خجسته مهرˈظرفیت کنونی تولید نفت ، گاز و میعانات گازی کشور را به ترتیب روزانه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌، ۶۷۰ میلیون متر مکعب و ۴۰۰ هزار بشکه عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: تا سه سال آینده ظرفیت تولید گاز کشور به یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون متر مکعب در روز و ظرفیت تولید میعانات گازی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، همچنین ظرفیت کنونی پالایش نفت کشور را یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه و ظرفیت پالایش گاز را ۵۲۰ میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد.

به گفته ی خجسته مهر، تا سه سال آینده ظرفیت عملیاتی پالایش نفت خام و گاز طبیعی کشور به ترتیب به دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.

۲۷ آبان ۱۳۹۱ |
KHAMENEI