آیا مهدی هاشمی حقوق میگیرد ؟!

به گزارش ۵۹۸ به نقل از مشرق، مسوولان دانشگاه آزاد تاکنون درباره قطع یا پرداخت حقوق مهدی هاشمی به عنوان رئیس دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد سکوت کرده اند. برخی شنیده ها حاکی است مهدی هاشمی به عنوان کارمند از دانشگاه حقوق می گیرد.

به گزارش ۵۹۸ به نقل از مشرق، مسوولان دانشگاه آزاد تاکنون درباره قطع یا پرداخت حقوق مهدی هاشمی به عنوان رئیس دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد سکوت کرده اند.

برخی شنیده ها حاکی است مهدی هاشمی به عنوان کارمند از دانشگاه حقوق می گیرد.

۲۷ آبان ۱۳۹۱ |
KHAMENEI