آخرین تصاویر احمدی نژاد و مشایی در نیویورک + فیلم

فیلم: آخرین تصاویر احمدی نژاد و مشایی در نیویورک گزارشگر: در حالیکه او از پله ها پایین می آمد من جلو رفتم و گفتم از CNN هستم او به من سلام کرد و بسیار خوشحال به نظر می رسید. دانلود با لینک مستقیم …

فیلم: آخرین تصاویر احمدی نژاد و مشایی در نیویورک

گزارشگر: در حالیکه او از پله ها پایین می آمد من جلو رفتم و گفتم از CNN هستم او به من سلام کرد و بسیار خوشحال به نظر می رسید.

دانلود با لینک مستقیم

۱ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI