راه رسیدن‌ به‌ آرامش از دیدگاه آیت الله بهجت(ره)

از زبان بهجت عارفان؛ راه رسیدن‌به‌آرامش ازدیدگاه آیهالله بهجت(ره) … شخصی از حضرت آیهالله بهجت رضوان‌الله تعالی علیه پرسید: “راهی به این‌جانب نشان دهید تا آرامش قلبی داشته و از تلخی و ناگواری‌های زندگی محزون نباشم؟” سرویس فرهنگ و هنر جهان – بهجت عارفان در پاسخ به این شخص فرمودند: “به چیزی غیر از توکل […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/Auatollah_Muhammad_taqi_bahjat_by_bimarefat.jpg

از زبان بهجت عارفان؛

راه رسیدن‌به‌آرامش ازدیدگاه آیهالله بهجت(ره)

شخصی از حضرت آیهالله بهجت رضوان‌الله تعالی علیه پرسید: “راهی به این‌جانب نشان دهید تا آرامش قلبی داشته و از تلخی و ناگواری‌های زندگی محزون نباشم؟”


سرویس فرهنگ و هنر جهان – بهجت عارفان در پاسخ به این شخص فرمودند: “به چیزی غیر از توکل و یاد خدا برای انسان، آرامش حاصل نمی‌شود و چیزی غیر از اعراض از یاد خدا و غفلت، زندگی را تلخ و ناگوار نمی‌کند.

خیلی خوب است که خدا به انسان چنین قوه و یقینی بدهد که برای غیرخدا محزون نشود! [این منظور] شجاعت و ایمان و استقامت قوی لازم دارد.”

۱ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI