طولانی شدن سخنان نخست وزیر ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل

… تابناک – طولانی شدن سخنان نخست وزیر ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل شبکه های تلویزیونی و بینندگان را خسته کرد به طوری که پس از گذشت مدت زیادی از سخنان اردوغان شبکه هایی که سخنان او را به صورت مستقیم پخش می کردند ، برنامه پخش زنده سخنان اردوغان را قطع کردند . […]

https://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2011/09/6566.jpg

تابناک – طولانی شدن سخنان نخست وزیر ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل شبکه های تلویزیونی و بینندگان را خسته کرد به طوری که پس از گذشت مدت زیادی از سخنان اردوغان شبکه هایی که سخنان او را به صورت مستقیم پخش می کردند ، برنامه پخش زنده سخنان اردوغان را قطع کردند .

بر اساس این گزارش ، اردوغان در این سخنرانی به صورت همزمان به سوریه و اسرائیل حمله و حکومت های این دو کشور را به خاظر اعمالشان محکوم کرد . وی از سازمان ملل خواست که قاطع تر در مقابل اسرائیل موضع بگیرند . نظامی که بمب اتم دارد و هیچ تحریم و قطعنامه ای هم علیه آن صادر نشده است . وی با بیان اینکه با مردم اسرائیل مشکلی ندارد ، افزود همه مشکل ما با دولت فعلی اسرائیل است .

۱ مهر ۱۳۹۰ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI