استادی پایان نامه دانشجویش را دزدید !

چندی پیش با شکایت فردی به نام محمدباقر  پرونده‌ای تحت عنوان سرقت ادبی و خیانت در امانت  برای بررسی گشوده شد. رئیس پلیس آگاهی  لرستان گفت : این فرد در شکواییه خود مدعی شد که استادش  محمد ۳۹ ساله  پایان نامه او را ربوده است.با ثبت این شکایت تحققات کارآگاهان برای بررسی  این پرونده آغاز  […]

چندی پیش با شکایت فردی به نام محمدباقر  پرونده‌ای تحت عنوان سرقت ادبی و خیانت در امانت  برای بررسی گشوده شد.

رئیس پلیس آگاهی  لرستان گفت : این فرد در شکواییه خود مدعی شد که استادش  محمد ۳۹ ساله  پایان نامه او را ربوده است.با ثبت این شکایت تحققات کارآگاهان برای بررسی  این پرونده آغاز  و آنان با بررسی اظهارات شاکی دریافتند که استاد این دانشجو بدون اجازه پایان نامه و مقاله وی را به نام خود ثبت و در یک مجله بین اللملی به ثبت رسانده است.پس از تایید اظهارات شاکی ، مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری این یگان ، اقدام به احضار متهم کردند که این استاد دانشگاه در اعترافات خود به بزه انتسابی اعتراف کرد.این استاد دانشگاه به همراه پرونده تشکیل شده در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

۲۴ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI