ویروسی ساده برای خالی کردن اطلاعات کامپیوتر شما !

ویروسی جدید در سایت های هرزه نگار شناسایی شده است که قابلیت نفوذ و تخلیه اطلاعات از شبکه رایانه ای کاربران را داراست. بر اساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در خصوص عملکرد این ویروس مشخص شده که این ویروس از کد نویسی مبتدیانه ای برخوردار میباشد که به دلیل غفلت کاربران در خصوص […]

ویروسی جدید در سایت های هرزه نگار شناسایی شده است که قابلیت نفوذ و تخلیه اطلاعات از شبکه رایانه ای کاربران را داراست.


بر اساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در خصوص عملکرد این ویروس مشخص شده که این ویروس از کد نویسی مبتدیانه ای برخوردار میباشد که به دلیل غفلت کاربران در خصوص مواجه با این ویروس، از امکان مانور بالایی در تخلیه اطلاعات رایانه ای کاربران برخوردار شده است. مشابه این ویروس چندی پیش در آژانس کنترل موشکی آمریکا وابسته به پنتاگون شناسایی و کشف شده بود.

۲۴ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI