حتی در اقیانوس هم اینترنت داشته باشید !

یکی دیگر از عجایب دنیای تکنولوژی و فناوری استفاده از اینترنت در بستر اقیانوسها و دریاهاست ! حدودا ۹۹ درصد ارتباطات اینترنت با فیبر نوری تامین میشوند که برای انجام اینکار ، شبکه از هزاران هزار کیلومتر کابل فیبر نوری در کف اقیانوسها ایجاد شده است که باعث برقراری ارتباط اینترنتی پرسرعت و هم چنین […]

یکی دیگر از عجایب دنیای تکنولوژی و فناوری استفاده از اینترنت در بستر اقیانوسها و دریاهاست !

حدودا ۹۹ درصد ارتباطات اینترنت با فیبر نوری تامین میشوند که برای انجام اینکار ، شبکه از هزاران هزار کیلومتر کابل فیبر نوری در کف اقیانوسها ایجاد شده است که باعث برقراری ارتباط اینترنتی پرسرعت و هم چنین تماسهای تلفنی بین قاره ها گشته است .

گفتنی است که برای استقرار فیبر نوری از کشتی‌هایی استفاده می‌کنند که حلقه‌های  چند هزار کیلومتری کابل را با حرکت بین مبدا و مقصد کابل در کف اقیانوس قرار می‌دهند.

به نقل از فارس

۲۴ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI