آیت الله مکارم شیرازی میزان زکات فطریه را اعلام نمودند

مسئول دفتر  آیت‌الله مکارم‌شیرازی بیان نمود : با توجه به اهمیت زکات فطره و ضرورت آگاه شدن مردم از میزان آن، آیت‌الله مکارم‌ شیرازی، میزان زکات فطره را بر اساس قوت غالب هر فرد تعیین کرد. بر این مبنا ، اگر قوت غالب خانواده‌ای گندم باشد ، میزان زکات فطره به ازای هر نفر، ۲ […]

مسئول دفتر  آیت‌الله مکارم‌شیرازی بیان نمود : با توجه به اهمیت زکات فطره و ضرورت آگاه شدن مردم از میزان آن، آیت‌الله مکارم‌ شیرازی، میزان زکات فطره را بر اساس قوت غالب هر فرد تعیین کرد.

بر این مبنا ، اگر قوت غالب خانواده‌ای گندم باشد ، میزان زکات فطره به ازای هر نفر، ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.همچنین؛اگر قوت غالب خانواده‌ای برنج باشد، میزان زکات فطره به ازای هر نفر، ۷ هزار تومان خواهد بود.گفتنی است ؛ زکات فطره باید شب اول ماه شوال که همان روز آخر ماه رمضان است کنار گذاشته شده و پس از اقامه نماز عید فطر به فرد مستمند داده شود .

۲۴ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI