آیا میدانید که پایان دیوار چین کجاست ؟+تصویر

ظهور ۱۲  » سر اژدها یا همان انتهای دیوار چین در ۳۰۰ کیلومتری شهر بیجینگ در کرانه دریای بوهای واقع شده است. سر اژدها در این منطقه به گونه  ای بیست متر از دریا پیش رفته که انگار اژدها در حال آب خوردن است !

ظهور ۱۲  » سر اژدها یا همان انتهای دیوار چین در ۳۰۰ کیلومتری شهر بیجینگ در کرانه دریای بوهای واقع شده است. سر اژدها در این منطقه به گونه  ای بیست متر از دریا پیش رفته که انگار اژدها در حال آب خوردن است !

۲۳ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :donya

چه جالبه………………زیبا و معمارانه…………….

سايت بسيار هدفمند و خوبي داريد.

اما راه نرفته بسيار است.

ياعلي مدد

KHAMENEI