ناشنوای مادرزادی که با روش درمانی جدید شنوا شد

به گزارش ایرنا، این ناشنوای ۲۱ ساله که در حال آموزش حرفه فیلمسازی است، از شنیدن اولین صداها شگفت زده شد و توانست به کمک دوستانش مجموعه ای از اصوات موسیقی را بشنود. موسیقی کلاسیک از موزارت و اجراهایی از موسیقیدانان امروز از جمله گروه رولینگ استونز و والویس پریسلی از جمله این نواها بود. […]

به گزارش ایرنا، این ناشنوای ۲۱ ساله که در حال آموزش حرفه فیلمسازی است، از شنیدن اولین صداها شگفت زده شد و توانست به کمک دوستانش مجموعه ای از اصوات موسیقی را بشنود.

موسیقی کلاسیک از موزارت و اجراهایی از موسیقیدانان امروز از جمله گروه رولینگ استونز و والویس پریسلی از جمله این نواها بود.

او بلافاصله پس از شنیدن گفت: ˈصدای بعدی که خواهم شنید چیست؟ˈ

چاپمن بعدها در وب لاگش نوشت: اکنون می فهمم چرا بعضی افراد از شنیدن صدای موسیقی غم زده می شوند و گریه می کنند.

وی که توانسته بود برای اولین بار بشنود، گفت: دشوارترین قسمت کار شنیدن صداهایی بود که هیچگاه تجربه نکرده و احساس می کرد او را احاطه کرده اند.

این ناشنوای مادرزاد افزود: در ابتدا وحشت زده شده است و دشوارترین قسمت کار برای او چرخیدن برای یافتن منبع صداهای بود که از همه سو اورا احاطه کرده بودند.

وی افزود: اینک که کمی عادت کرده است، می تواند ازشنیدن صدای موسیقی لذت ببرد.

رسانه های امریکا جزئیات بیشتری درباره این شیوه تازه درمانی منتشر نکرده اند.

۲۲ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI