رابطه زناشویی هویت زندگی مشترک است

دکتر محمد حسین اخوان تقوی گفت:«زندگی مشترک میان زن و شوهر به دو قسمت داخل بستر و خارج از بسترخواب تقسیم می شود و اگرچه بخش کوچکی از زندگی زن و شوهر شامل داخل بستر می شود اما بسیار با اهمیت است و عامل استحکام، قوام ودوام زندگی است .» وی درادامه گفت:«وقتی صحبت از […]

دکتر محمد حسین اخوان تقوی گفت:«زندگی مشترک میان زن و شوهر به دو قسمت داخل بستر و خارج از بسترخواب تقسیم می شود و اگرچه بخش کوچکی از زندگی زن و شوهر شامل داخل بستر می شود اما بسیار با اهمیت است و عامل استحکام، قوام ودوام زندگی است .»

وی درادامه گفت:«وقتی صحبت از رابطه جنسی زن و شوهر می کنیم رابطه ای است که توام با عشق و تعهد و پایبندی است و برداشت ما از رابطه جنسی به عنوان یک رویداد کوتاه مدت نیست بلکه برنامه ای است که اوج آن داخل بستر است و بسیار عمیق و پایداراست و باید به آن توجه زیادی شود چرا که روابط جنسی زن و شوهر هویت زندگی مشترک است و فراتر از کارکردهای یک خانواده است.

مسوول آموزش کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد گفت:«تعاریف زیادی از خانواده شده است. بر اساس یکی از این تعاریف خانواده زیربنایی ترین بنیان جوامع بشری است که بر اساس پیوند مقدس زن و مرد و به علت کشش جنسی دو جنس ایجاد می شود، طبق این تعریف رابطه جنسی همسران علت تشکیل خانواده و هویت یک زندگی مشترک است

وی در ادامه گفت:«یک خانواده دارای کارکردهای مختلفی است از جمله کارکرد اقتصادی به عنوان مثال زن خانواده سعی در مدیریت اقتصادی خانواده دارد و یا کارکرد تربیت نسل سالم آینده و تحویل آن به جامعه، اما نقص در هریک از این کارکردها اصل زندگی مشترک را زیر سوال نمی برد اما روابط جنسی زوجین در بطن تعریف تشکیل خانواده گنجانده شده و بقا و ادامه زندگی بدون آن سوال برانگیزاست.»

مسوول آموزش کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد افزود:«اگر روابط جنسی زن و شوهر اینقدر مهم است که استحکام و دوام زندگی مشترک در گرو آنست باید مراقبت نمود که روابط جنسی زن و شوهر دستخوش ناملایمات و دغدغه های رایج زندگی نشود.»

دکتر محمد حسین اخوان تقوی گفت:«وقتی به هر دلیلی میان زن وشوهر در خارج از بستر اختلافی بوجود بیاید این اختلافات هر چه باشد به صورت تصاعد حسابی میان زن و شوهر فاصله می اندازد اما اگر اختلافات از نوع جنسی باشد این اختلافات به صورت تصاعد هندسی و لگاریتمی میان آنان شکاف می اندازد.

البته باید توجه کرد که نشانه های اختلافات زناشویی در خارج و داخل بستر خواب با هم متفاوت است در مشاجرات و بگو مگوهای زن و شوهر هردو کم و بیش از دلخوری هم و تاحدودی علت آن آگاهند اما اختلافات داخل بستر را می توان به کوه یخی تشبیه کرد که شاید بخش کوچکی از آن بیرون آب باشد و به نظر کوچک برسد اما بخش اعظم آن در زیر آب قرار داشته و دیده نمی شود به عبارت دیگر در اختلافات جنسی گاهی همسر متوجه نارضایتی طرف مقابل نمی شود و زمانی متوجه می شود که دیر شده و عوارض این اختلافات بروز کرده است.

به عنوان مثال زن با فرزندش بدرفتاری می کند و یا مرد به سمت اعتیاد کشیده شده و یا رابطه خارج از چارچوب خانواده رخ داده است به عبارت دیگر وقتی این نوع اختلافات سرباز می کند که یک عارضه شدید دامنگیر زندگی شده است.»

وی در ادامه گفت:«گاهی هم اختلافات جنسی زن و شوهر با نشانه های غیرمستقیم و غیر اختصاصی مانند عصبانیت و پرخاشگری ناموجه ، بهانه جویی ها و غرزدن های ظاهرا بی دلیل، سردرد یا دردهای مزمن و پراکنده بدون علت مشخص، بدبینی ها و نظایر اینها بروز می کند.»

دکتر اخوان درباره تفاوت دیگر اختلافات داخل و خارج بستر خواب گفت:«اگرعلت تقاضای متارکه بر اساس اختلافات خارج از بستر باشد شاید بتوان زن و شوهر را با هم آشتی داد اما اگر اختلافات بر اثر مشکلات ناشی از روابط جنسی باشد بازگرداندن زوجین به زندگی مشترک معمولا سخت تر خواهد بود.»

وی تاکید کرد:«معمولا اگر روابط جنسی زن و شوهر خوب باشد زمانی که زوجین دچار برخی اختلافات و مشاجراتی می شوند که راه حلی برای آن پیدا نمی کنند بر اثر این رابطه جنسی خوب این مشاجرات تامدت ها فروکش می کند و در واقع روابط جنسی خوب جنبه پیشگیرانه داشته و تسکینی برای کل زندگی است.»

مسوول آموزش کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد توصیه کرد:«توصیه کلی و اساسی این است که زوجین تا جایی که می توانند برای تمام اختلافات خود راه حلی پیدا کنند و در آن به تفاهم برسند و اگر این مشکل آنها حل نمی شود سعی کنند آتش اختلافات را گسترش ندهند و به روابط جنسی خود سرایت ندهند چرا که گاهی تنها چیزی که می تواند زندگی مشترک زوجین را از فروپاشی کامل، نجات دهد روابط جنسی خوب و مستمر میان زوجین است.»

منبع خبر

۲۲ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI