فرد شرور معروف به سعید سرطان دستگیر شد

به نوشته ظهور۱۲ » رييس کلانتري ۱۵۲ خاني آباد از دستگيري يك نفر از اراذل و اوباش خاني آباد با شکايت تعدادي از شهروندان ساکن اين محدوده خبر داده و گفت: طرح امنيت محله محور در راستاي افزايش امنيت عمومي و اجتماعي و آرامش شهروندان به اجرا در آمده است. وي افزود: روز گذشته فردي […]

به نوشته ظهور۱۲ » رييس کلانتري ۱۵۲ خاني آباد از دستگيري يك نفر از اراذل و اوباش خاني آباد با شکايت تعدادي از شهروندان ساکن اين محدوده خبر داده و گفت: طرح امنيت محله محور در راستاي افزايش امنيت عمومي و اجتماعي و آرامش شهروندان به اجرا در آمده است.

وي افزود: روز گذشته فردي شرور براي شهروندان ساکن خيايان «ميعاد» محله خاني آباد ايجاد مزاحمت و رعب و وحشت کرده که اين عمل او با اعتراض اهالي و ساکنين محل همراه بوده و فرد شرور اقدام به درگيري و ضرب و جرح با سلاح سرد کرده است.

سرهنگ شهبازي اضافه كرد: در همان ابتداي درگيري، يکي از شهروندان با پليس ۱۱۰ تماس گرفته و ماموارن براي بررسي موضوع به محل اعزام شدند که اراذل و اوباش مذکور با مشاهده ماموران متواري مي شود اما با سرعت عمل ماموران و اجراي طرح مهار و محاصره خيابان مذکور متهم که معروف به «سعيد سرطان» بود را بازداشت و براي انجام تحقيقات به كلانتري منتقل شد.

كلانتر ۱۵۲ خاني آباد اظهارداشت: متهم در بازجويي هاي انجام شده به جرايم خود مبني بر شرارت، اخلال در نظم و امنيت عمومي و سلب آسايش شهروندان اعتراف کرده و با شکايت تنظيم شده از سوي شهروندان به دادسرا منتقل شد.

منبع : جام جام آنلاین

۲۱ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI