مردم ازمیر علیه اردوغان به خیابان ها آمدند

خبرگزاری فارس در خبری عنوان کرد که به دنبال حمله تروریستی و بمبگذاری گروه تروریستی پ‌ک‌ک در چند نقطه شهر ازمیر در سواحل دریای اژه در ترکیه و تشدید نگرانی‌ها در مورد نفوذ پ‌ک‌ک تا غربی ترین نقطه این کشور، مردم این شهر با برگزاری تظاهرات علیه دولت آنکارا خواهان استعفای اردوغان شدند. از سوی […]

خبرگزاری فارس در خبری عنوان کرد که به دنبال حمله تروریستی و بمبگذاری گروه تروریستی پ‌ک‌ک در چند نقطه شهر ازمیر در سواحل دریای اژه در ترکیه و تشدید نگرانی‌ها در مورد نفوذ پ‌ک‌ک تا غربی ترین نقطه این کشور، مردم این شهر با برگزاری تظاهرات علیه دولت آنکارا خواهان استعفای اردوغان شدند.

از سوی دیگر اوکتای وورال رئیس گروه نمایندگان مجلس حزب حرکت ناسیونالیست طی سخنانی در ارتباط با حمله تروریستی در ازمیر ضمن آرزوی رحمت برای کشته شدگان، برای مجروحین این حمله آرزوی شفای عاجل کرد.

وورال حزب حاکم را متهم کرد که به جای مبارزه با گروه تروریستی پ‌ک‌ک تحت لوای راه حل سیاسی راه را برای پروژه های ضد ملت ترکیه باز کرده است.

وورال در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تظاهرات در شهر ازمیر گفت این شهر دارای تاریخی پرشکوه در ترکیه بوده و چنانچه مردم این شهر قیام کنند، تمامی ترکیه به پا خواهند خاست.

۲۱ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

بسم الله
این رفتار های احمقانه قطعا باعث نفرت مردم منطقه از ترکیه خواهد شد .
اردوغان یک دروغگوی بزرگ است !

KHAMENEI