سخنرانی نمایشگاه قرآن دکتر حسن عباسی + فایل صوتی

این سخنرانی در ششم مرداد ماه سال ۹۱ با موضوع علوم انسانی اسلامی صورت گرفته است …

این سخنرانی در ششم مرداد ماه سال ۹۱ با موضوع علوم انسانی اسلامی صورت گرفته است …

۲۱ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI