اعزام نيروی نظامی فرانسه به مرز سوریه

فرانسه اعلام کرده است، نظاميان اين کشور براي «کمک به پناهندگان» در اين منطقه مرزي مستقر شده‌اند. به گزارش آریا ، بسمه قصماني، سخنگوي گروه موسوم به «شوراي ملي سوريه» روز دوشنبه (۱۶ مرداد،۶ آگوست) عربستان سعودي و قطر را از جمله کشورهايي عنوان کرده بود که به تامين تسليحاتي شورشيان سوريه پرداخته‌اند. گزارش‌هاي منتشر […]

فرانسه اعلام کرده است، نظاميان اين کشور براي «کمک به پناهندگان» در اين منطقه مرزي مستقر شده‌اند. به گزارش آریا ، بسمه قصماني، سخنگوي گروه موسوم به «شوراي ملي سوريه» روز دوشنبه (۱۶ مرداد،۶ آگوست) عربستان سعودي و قطر را از جمله کشورهايي عنوان کرده بود که به تامين تسليحاتي شورشيان سوريه پرداخته‌اند.

گزارش‌هاي منتشر شده همچنين حاکی از آن است که شرکت بدنام امريکايي «بلک واتر» به آموزش جنگجويان القاعده در عربستان سعودي و مناطق مرزي ترکيه با هدف جنگيدن در سوريه مشغول هستند.

سوريه از اواسط مارس ۲۰۱۱ صحنه ناآرامي هاي مرگبار است. گروه‌هاي مخالف دولت دمشق و کشورهاي غربي، تلفات در ناآرامي­هاي سوريه را به نيروهاي مسلح اين کشور نسبت مي‌دهند، در حالي که دمشق، شورشيان و خرابکاران و همچنين گروه هاي مسلح را عامل خشونت هاي خونين اين کشور مي‌داند و تاکيد مي‌کند اين ناآرامي ها از خارج سازماندهي مي‌شوند.

۲۱ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI