دادگاه پرونده جنجالی همسر سیاست مدار چینی آغاز شد

همسر عضو برکنار شده دفتر سیاسی چین به اتهام قتل یک انگلیسی به دادگاه رفت. به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری فرانسه، “گو کایلای” Gu Kailai همسر “بو شیلای” Bo Xilai عضو برکنار شده دفتر سیاسی چین و دستیارش “ژانگ شیائوجون” Zhang Xiaojun متهم هستند “نیل هیوود” تاجر انگلیسی را سال گذشته به […]

همسر عضو برکنار شده دفتر سیاسی چین به اتهام قتل یک انگلیسی به دادگاه رفت.

به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری فرانسه، “گو کایلای” Gu Kailai همسر “بو شیلای” Bo Xilai عضو برکنار شده دفتر سیاسی چین و دستیارش “ژانگ شیائوجون” Zhang Xiaojun متهم هستند “نیل هیوود” تاجر انگلیسی را سال گذشته به دلیل تضاد در منافع اقتصادی مسموم کرده و کشته اند.

در گزارش خلاصه کیفرخواست آمده شواهد “انکار ناپذیر” و “قابل توجه” مبنی بر مجرمیت این دو متهم موجود است.

این محاکمه در شهر “هفی” Hefei واقع در شرق چین انجام شده و به دلیل حساسیت موضوع، هیچ رسانه خارجی مجاز به ورود به دادگاه نشده است.

تعداد زیادی پلیس و ماموران امنیتی لباس شخصی در خارج از دادگاه مستقر شده اند و پلیس یک زن معترض را با خشونت به زور وارد خودرو پلیس کرد.

در این دادگاه چند دیپلمات های انگلیسی نیز حضور دارند اما از بستگان هیوود کسی به دادگاه نیامده است.

۱۹ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI