فعالیت یک دزد در رادیو فردا

به نقل از رادیو دیروز علیرضا طاهری که یکی از اعضای قدیمی حزب توده بوده ، از طریق دزدی اموال یکی از دوستانش اقدام به فرار از کشور می کند و هم اکنون در رادیو فردا مشغول فعالیت است. ماجرا از اینجا شروع می شود که طاهری قبل از انقلاب ارتباط خود را احمد احرار […]

به نقل از رادیو دیروز علیرضا طاهری که یکی از اعضای قدیمی حزب توده بوده ، از طریق دزدی اموال یکی از دوستانش اقدام به فرار از کشور می کند و هم اکنون در رادیو فردا مشغول فعالیت است.


ماجرا از اینجا شروع می شود که طاهری قبل از انقلاب ارتباط خود را احمد احرار (سردبیر کیهان لندن) تقویت می کند . به نحوی که به تدریج به یکی از دوستان او تبدیل شد.احرار که پس از انقلاب اسلامی در ایران و با وجود داشتن پرونده های فساد مالی و ارتباط با دربار پهلوی مجبور شد فرار را بر قرار ترجیح دهد .او که فضای حاکم بر ایران را برای بازگشت خود مناسب نمی دانست ، از علیرضا طاهری(که هنوز در ایران مشغول فعالیت خبرنگاری بود) خواست تا از اموال و منزلش مراقبت کند.
پس از گذشت مدتی ، همین که آبها از آسیاب افتاد، علیرضا طاهری با خیانت در امانت ، کلیه اموال و منزل احمد احرار را به فروش می رساند و با پولی که به جیب می زند هزینه سفر خود به خارج از کشور را تامین می کند و از طریق آن مدتی در سرزمین های اشغالی و اروپا روزگار می گذراند تا اینکه سر از رادیو فردا در می آورد.
گفتنی است احرار ، هنوز هم کینه این خیانت علیرضا طاهری را در سینه دارد و در محافل مختلف اقدام به بدگویی و ناسزا علیه وی می کند.
خلاصه این که در رادیو فردا همه جور آدمی پیدا می شود.از دزد و کهنه فروش گرفته تا تروریست و جاسوس … لذا از این رسانه فرهیخته!!!! بیش از این انتظار نمی رود.

۱۹ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI