رزرو جا در مسجد الحرام ممنوع شد !

هر نمازگزاری که برای نمازگزار دیگر جا رزرو کند، بازداشت و جانماز آنان مصادره خواهد شد زیرا مأموران ما متوجه شده اند که برخی افراد جا رزرو می کنند اما آن را به دیگران می فروشند. در واقع این افراد جای نماز را خرید و فروش می کنند. به نقل از شیعه آنلاین، همواره افرادی […]

هر نمازگزاری که برای نمازگزار دیگر جا رزرو کند، بازداشت و جانماز آنان مصادره خواهد شد زیرا مأموران ما متوجه شده اند که برخی افراد جا رزرو می کنند اما آن را به دیگران می فروشند. در واقع این افراد جای نماز را خرید و فروش می کنند.
به نقل از شیعه آنلاین، همواره افرادی که برای خواندن نماز به مسجد الحرام می روند، تمایل دارند که در صف اول و یا حداقل در یکی از اولین صف ها بایستند و نماز بخوانند.
از همین رو بسیاری از اوقات افراد برای یکدیگر جا رزرو می کنند. این اقدام ناراحتی و نارضایتی مأموران انتظامی مسجد الحرام را بر انگیخته است.بر همین اساس اداره روابط عمومی مسجد الحرام با صدور بیانیه ای رسمی رزرو جا توسط نمازگزاران برای یکدیگر را اقدامی ممنوع و غیر قانونی اعلام کرد.در این بیانیه آمده: هر نمازگزاری که برای نمازگزار دیگر جا رزرو کند، بازداشت و جانماز آنان مصادره خواهد شد زیرا مأموران ما متوجه شده اند که برخی افراد جا رزرو می کنند اما آن را به دیگران می فروشند. در واقع این افراد جای نماز را خرید و فروش می کنند.
۱۷ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI