شیراز ؛ روبروی خانه مدال آور المپیکی ایران

بسیاری از مردم شیراز اولین طلای تاریخ المپیک شهرشان را از روبروی خانه نوروزی ها دیدند.

بسیاری از مردم شیراز اولین طلای تاریخ المپیک شهرشان را از روبروی خانه نوروزی ها دیدند.
۱۷ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI