ملاک پیری برای ترک روزه

استفتا زیر از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم انتخاب شده است. سوال: در مسأله ۱۴۵۰ توضیح المسائل آمده است: «مرد و زن پیر که روزه گرفتن براى آن‌ها مشکل است مى توانند روزه را ترک کنند» لطفاً معیار و میزان پیرى را معیّن فرمایید. جواب: میزان پیرى موکول به عرف است; یعنى توده مردم […]

استفتا زیر از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم انتخاب شده است.

سوال: در مسأله ۱۴۵۰ توضیح المسائل آمده است: «مرد و زن پیر که روزه گرفتن براى آن‌ها مشکل است مى توانند روزه را ترک کنند» لطفاً معیار و میزان پیرى را معیّن فرمایید.

جواب: میزان پیرى موکول به عرف است; یعنى توده مردم به چنین کسى پیرمرد و یا پیرزن اطلاق کنند.

۱۷ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI