وقتی مایک تایسون نماز میخواند + عکس

مایک تایسون مشت زن معروف آمریکایی در سال ۱۹۹۲ به حبس محکوم و پس از ۳ سال از زندان آزاد شد،خود او اظهار داشته است که در زندان آثار مالکوم ایکس را مطالعه و مسلمان شده است

مایک تایسون مشت زن معروف آمریکایی در سال ۱۹۹۲ به حبس محکوم و پس از ۳ سال از زندان آزاد شد،خود او اظهار داشته است که در زندان آثار مالکوم ایکس را مطالعه و مسلمان شده است

۱۷ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI