کودک درآمد زا المپیک + تصویر

به نقل از کریستین ساینس مانیتور ، جالی بینر ، عکاس انگلیسی با شکار های لحظه ای خود شهرت زیادی را در میان همکاران خود به دست آورده است. این کودک انگلیسی که در جریان مسابقات ماراتن بانوان سعی دارد قطره های باران را بخورد سوژه ی خوبی را به دست جالی بینر داده است. […]

به نقل از کریستین ساینس مانیتور ، جالی بینر ، عکاس انگلیسی با شکار های لحظه ای خود شهرت زیادی را در میان همکاران خود به دست آورده است. این کودک انگلیسی که در جریان مسابقات ماراتن بانوان سعی دارد قطره های باران را بخورد سوژه ی خوبی را به دست جالی بینر داده است.

 این عکس که در خروجی اکثر خبرگزاری ها و سایت ها قرار گرفت ، در یک حراج اینترنتی به مبلغ  ۵۰۰ یورو فروخته شد.

۱۷ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI