مشروطه خواهان اصفهان بر روی پل خواجو + عکس

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از ایمنا » اصفهان به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های مشروطیت در طول تاریخ این انقلاب مطرح بوده است آن‌چه که در زیر می‌بینید از معدود عکس‌های دسته جمعی مشروطه خواهان اصفهانی است که ۹۳ سال پیش بر روی پل خواجو گرفته شده است.

به نوشته ظهور۱۲ به نقل از ایمنا » اصفهان به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های مشروطیت در طول تاریخ این انقلاب مطرح بوده است آن‌چه که در زیر می‌بینید از معدود عکس‌های دسته جمعی مشروطه خواهان اصفهانی است که ۹۳ سال پیش بر روی پل خواجو گرفته شده است.

۱۶ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

نويسنده ديدگاه :مهدی

اولین باره که میشنوم اصفهان یکی از “اصلی‌ترین” پایگاه‌های مشروطیت بوده…

نويسنده ديدگاه :خاطره

منبع تصویر از کجاست؟

KHAMENEI