حذف اضافه کار کارمندان دروغ است

به گفته فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌ عبدالعلی تاجی معاون حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای رد ادعای مطرح شده به حقوق کارکنان معاونت حقوقی اشاره کرد وگفت: در تیر ماه هم حقوق و هم اضافه کار کارمندان به طور کامل پرداخت شده است […]

به گفته فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌ عبدالعلی تاجی معاون حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای رد ادعای مطرح شده به حقوق کارکنان معاونت حقوقی اشاره کرد وگفت: در تیر ماه هم حقوق و هم اضافه کار کارمندان به طور کامل پرداخت شده است و اخبار مربوط به حذف اضافه‌کاری کارمندان کذب محض است.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به درج برخی اخبار مبنی بر احتمال حذف اضافه کار کارمندان در برخی از رسانه ها و سایتها، گفت:حذف اضافه کاری کارمندان شایعه است و صحت ندارد.

معاون حقوقی امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای رد ادعای مطرح شده به حقوق کارکنان معاونت حقوقی اشاره کرد و گفت: در تیر ماه هم حقوق و هم اضافه کار کارمندان به طور کامل پرداخت شده است.

تاجی گفت:خبر حذف اضافه کار کارمندان شایعه ای بیش نیست و صحت ندارد.

۱۶ مرداد ۱۳۹۱ |
ارسال دیدگاه

KHAMENEI